Policy för personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) tillämpas vid behandling av personuppgifter.

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är levande.  Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en enskild person. Det kan vara en ensam uppgift, t.ex. personnummer, eller flera uppgifter som tillsammans identifierar en person, t.ex. förnamn och bostadsadress. 

 

Vår användning av personuppgifter

Vi kommer inte, och har aldrig tidigare, använt personuppgifter i annat syfte än att fullfölja vårt uppdrag som revisions- och redovisningsbyrå. Vi lämnar därför inte ut uppgifter om det inte är en del av uppdraget. Som tidigare har vi strikt tystnadsplikt.

Vi använder personuppgifter dels av legala skäl och dels enligt avtal. Uppdragsbreven uppdateras därför kontinuerligt.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifter som inte används eller behövs i enlighet med våra uppdragsavtal kommer att raderas. Uppgifter som har inhämtats för att fullfölja vårt uppdrag kommer att arkiveras i 10 år enligt FAR´s regler.

 

Var lagras dina uppgifter?

Revidera i Bohuslän AB har under det senaste åren medvetet arbetat för att minska pappersanvändningen och därmed dokumentlagring genom att så långt möjligt arkivera dokument digitalt. Arkivering sker dels i vår server som finns i Uddevalla och dels som molnbaserad lagring som tillhandahålls av VISMA.

Vi har av alla våra it- och programleverantörer erhållit försäkran att personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och/eller personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Kontaktuppgifter

Ansvarig rörande hanteringen av personuppgifter är Berne Andersson,  berne.andersson@revidera.se.